Tasques de sega de canyet a s’Albufera amb els escoltes de la Fundació Maria Ferret

El passat 16 de juliol, un grup de voluntaris de la Fundació Maria Ferret (Escoltisme i Guiatge de Mallorca) que eren de campament al Poblenou, al peu del Puig de Sant Martí, col·laboraren en les tasques de conservació i manteniment del Parc. El Poblenou és, de fet, l’antiga colònia agrícola de Gatamoix, fundada a l’època de la dessecació dels anglesos pels treballadors i agricultors de s’Albufera. Cada estiu, els escoltes hi organitzen un campament „històric“, és a dir, hi viuen en condicions semblants a les dels habitadors del s.XIX sense llum, sense aigua corrent i sense telèfon mòbil!!!
Enguany vàrem triar una feina molt „buferera“: escurar síquies. Els joves i monitors varen segar i retirar el canyet de la llacuna i del siquió de sa Roca, evitant que siguin coberts per la vegetació i facilitant el flux de l’aigua, per tal d’assegurar la presència de determinades espècies animals i vegetals, com ara la fotja banyuda (Fulica cristata) que es troba en perill d’extinció i cria en aquest lloc, o el coltell groc (Iris pseudacorus) que és una planta cada cop més rara a s’Albufera.
Els participants eren de la Vall d’Albaida (València), Manresa (Barcelona) i Mallorca. Varen fer molta feina i mostraren la seva satisfacció per la visita i l’activitat. 
Des del Parc volem expressar, una vegada més, el nostre agraïment a aquests joves escoltes.

0 Antworten

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Wollen Sie an der Diskussion teilnehmen?
Feel free to contribute!

Schreibe einen Kommentar