NOVES ILLETES PER A LA NIDIFICACIÓ DE LES LLAMBRITGES / Nuevas isletas para la nidificación del charrán común

Noves illetes per a la nidificació de les llambritges

La llambritja (Sterna hirundo) és un parent de les gavines, de mida petita i vol
falaguer, de plomatge blanc i negre, amb bec i cames de color vermell intens. És
un aucell migrant, escàs a Mallorca, rar a Menorca i Formentera, i accidental a
Eivissa. Es tracta d’una espècie estival que hiverna a l’oest i sud d’Àfrica, i
cria a l’estiu a Europa en colònies mixtes amb altres espècies de llambritges,
gavines, limícoles i ànneres de diverses espècies.

Les llambritges crien al litoral, habitualment
sobre l’arena de les platges, cosa força difícil per a elles durant l’estiu a
Mallorca. A s’Albufera, on hi crien d’ençà el 2001, s’ha demostrat que les
illetes cobertes de grava en llacunes poc profundes són un lloc fantàstic
perquè hi puguin criar sense cap molèstia.
Aquest passat mes de setembre, amb els
participants del camp de voluntariat del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de
la Naturalesa (GOB), hem ampliat una d’aquestes illetes situada a les basses de
s’Illot, prop de ses Salinetes. En aquesta illeta no només hi han criat les
llambritges, sinó que també hi han fet niu avisadors (Himantopus himantopus) i picaplatges camanegres (Charadrius alexandrinus).
A la primavera i estiu de 2013, a s’Albufera s’han comptabilitzat fins a 16 parelles nidificants de llambritges que han utilitzat alguna de les 10 illetes artificials que hi ha repartides pel Parc. 

Nuevas  isletas para la nidificación del charrán común
El
charrán común (Sterna hirundo) es un
pariente de las gaviotas, de pequeño tamaño y vuelo ligero, de plumaje blanco y
negro, con pico y patas de color rojo intenso. Es un ave migratoria, escasa en
Mallorca, rara en Menorca y Formentera, y accidental en Eivissa. Se trata de
una especie estival que inverna al oeste y sur de África, y cría en verano en
Europa en colonias mixtas con otras especies de charranes, gaviotas, limícolas
i ánades de diversas especies.
Los
charranes crían en el litoral, habitualmente sobre la arena de las playas, cosa
tremendamente difícil para ellos durante el verano en Mallorca. En s’Albufera, donde
crían desde el 2001, se ha demostrado que las isletas cubiertas de grava en
lagunas poco profundas son un lugar fantástico para que puedan criar sin ninguna
molestia.
Este
pasado mes de Septiembre, con los participantes del campo de voluntariado del
Grup Balear d’Ornitología i Defensa de la Naturalesa (GOB) hemos ampliado una
de estas isletas situada en las lagunas de s’Illot, cerca de ses Salinetes. En esta
isleta no sólo han criado los charranes, sino que también han construido su
nido las cigüeñuelas (Himantopus
himantopus
) y los chorlitejos patinegros (Charadrius alexandrinus).
En s’Albufera se han contabilizado hasta 16 parejas nidificantes de charran común que han utilizado alguna de las 10 isletas artificiales que hay repartidas por el Parque.
Voluntaris del GOB participants en l’edificació de l’illeta

Illeta artificial